A cabeleira multilingüe

 

Markéta Hajská | Romaní

Le bal le šonetikoske
(Cine kotora)

Ando zeleno them, pi ágor la lamuko, khote me rakhaďilem, ká upre téle phírasas, sar le guruvňa.
Me sim fajma kodolengo šávo, so phírenanas le vurdonenca, so ašadine pe atunči, kana i luma ašaďilas.
Naj ma áver koreňura, fere kodola le luluďendar, le kopáčendar, naj ma áver them, fere i balvaj.
Haťarav mure nípos taj amáre pápon, so šoha či kerde peske čisosko them, čisosko štáto.
Amaro ďi žanel la cára lumake vorbi taj haťarel la naturake, so si karing amende.
Muro nípo chasárdas ande pesko phuranimo peski čerhaj taj sas astárdo sar o álato, so cirdel.
Ká čak me andi kadi čori vráma rakhlem jekh čerhaj, i Polárka, so phábol pej bal le šonetikoske.
Kadal báre bal, so či vegzij šoha, kado si o labirinto, ká me vorbjija feri kodolesa, kas čáčes kamav.

(Andi romani šib/ lováricko dialekto boldas i Markéta Hajská)